sindbad.se

Islam

Religion

En stor religion att förstå väl

Läs mer

3

Allah: Islamens gud

Allah

Muslimer tror på en Gud, som de kallar Allah. Monoteism kallas Tauhid på arabiska, som kommer från Wahid, vilket betyder en. I islam är Gud utanför människans förståelse. I stället för att föreställa sig Gud har muslimer uppmanats att be och heja. Enligt muslimer är Gud unik – ingen annan är som han. Islam har betonat ett unikt Gudsbegrepp och trodde att dess fullständiga beskrivning är bortom människor.

Profeter och budbärare

Enligt islam har Gud gjort någon person till hans budbärare då och då för att vägleda människor på jorden. Cirka 124 000 profeter skickades för att ge ett meddelande för att dyrka Gud. Denna budbärare var också bland folket och brukade kalla människor mot Gud. Gud kommunicerade med dessa budbärare med olika former. Dessa kallas Profeter i Islam. Profeterna som gav sig själva böcker, skrifter eller religiösa böcker kallas Rasool. Muhammad Sahib var också en del av detta avsnitt. Namnet på den religiösa texten som skickades till dem är Koranen. I Koranen nämns 25 andra profeter av Allah. Enligt Koranen själv har Gud, utöver dessa profeter, skickat många andra profeter på jorden vars beskrivning inte finns i Koranen. Alla muslimer accepterar giltigheten av alla profeter som skickats av Gud och muslimerna betraktar Muhammad som Guds sista profet.

Religiösa böcker

Alla religiösa böcker som ges till Allahs budbärare är giltiga för muslimer. Enligt muslimerna är Koranen den sista heliga boken som människan gavs av Gud. Det finns ytterligare fyra böcker som nämns i Koranen
Sauf A Ibrahimi, som skickades till Hazrat Ibrahim. Det är nu utrotat.
Tauraat (Torah), som skickades till Hazrat Musa
Zaboor, som skickades till Hazrat Dawood.
Injeel (Bibeln) som skickades till Hazrat Isa.

Räkenskapens dag

I islam som liknar andra religioner i Centralasien (kristen och judisk) betraktas universums slut av dommedagen. Enligt detta kommer Gud att avsluta världen en dag. När denna dag kommer är dess korrekta information bara till Gud. Enligt islam kommer alla döda människor att återuppstå den dagen, och de som lever sina liv enligt Allahs bud kommer att skicka till himlen, och de som vägrar att följa sina order kommer att brinna i Helvetet.

Öde

Muslimer tror på ödet. Meningen med ödet är för dem att Gud vet allt om det förflutna, nuet och framtiden. Ingen incident kan hända utan dess tillstånd. Människor har friheten att leva efter sina önskemål, men detta tillstånd ges till dem av Gud. Enligt islam är människan ansvarig för sina missförstånd, eftersom han beslutar att göra eller inte göra. Hans onda gärningar är också förkunskap för Gud.

sindbad.se

Shariat

Islam är en stor religion, baserad på Koranens lärdomar, enligt dess följare, den sista gudomliga boken, Allahs sista Rasool och profet, Muhammad, överlämnades till människor. Koranen är på arabiska, och på det här språket läser 25% av världens befolkning av cirka 1,6 till 1,8 miljarder människor av dessa (enligt källorna) är detta modersmålet för cirka 20 till 30 miljoner människor. Shariat, boken skriven av Hazrat Muhammad Saheb, och instruktionen att följa boken, är de enda två sådana resurser som ges korrekt information till informationskällan till islam.

Spåland.se

Spåland

Vill du veta mer om dina livsförutsättningar och utforska ditt inre? Spå dig hos oss!

Spålive.se

Spådom & Spå

Spådom & Spå – Sveriges pålitligaste spådamer!!!

kontakt formula

5 + 2 =